About

"ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า คือกำลังใจที่ดีของเรา"

        บริษัท  ได้เริ่มดำเนินการ และให้การบริการจำหน่าย และติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ), ระบบควบคุมการเข้าออก
( Access Control ), วางระบบ ( Network )  จากผลงานที่ได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้รับเหมาออกแบบ  และติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย
ที่ผ่านมา เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ  เป็นอย่างดี 

        จากความพร้อมของทีมงานออกแบบระบบโดยวิศวกร  และความพร้อมของทีมงานติดตั้ง บริษัทฯ จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภัย ยี่ห้อ BOSCH,  SAMSUNG,  SANYO,  PANASONIC,  DAHUA ,  HIKVISION  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงทั้งสิ้น

0 +
ปีในธุรกิจ
0
สถานประกอบการณ์
0
ลูกค้าถึงพอใจ
0 +
โรงแรม และอาคารต่างๆ

ความสำเร็จที่ได้พิสูจน์แล้ว

        บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติถูกยกเลิกสัญญาว่าจ้าง  หรือถูกลงโทษปรับในงานที่ได้รับ
การว่าจ้าง เป็นเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ลูกค้ามีความมั่นใจ ที่จะมอบความไว้วางใจให้แก่เรา
        จากที่บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยทันตามกำหนดเวลา และถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า  นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างที่สุด   ซึ่งบริษัทฯ  พยายามที่จะรักษาประวัติอันดีงามนี้ไว้ให้ได้ตลอดไป
       ด้วยความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า  บริษัท บางกอกซิสเต็ม จำกัด  ยังเป็นที่ยอมรับในด้านการให้บริการหลังการขาย  ซึ่งทีมงานยินดีให้บริการอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

CCTV Security Solutions

ต้องการเป็นที่ยอมรับในฐานะที่เป็นผู้จำหน่าย และติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) ที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของประเทศไทย

Our membership

“ความสำเร็จของบริษัทฯ  ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากการสนับสนุนของฝ่ายเทคนิค  บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในการพัฒนาด้านการฝึกอบรม และฝึกฝนให้ฝ่ายเทคนิคทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด   จึงเป็นที่มั่นใจได้ว่าเราจะรักษามาตรฐานด้านการทำงาน   และบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าเสมอ”

MR.RACHOD
Managing Director
MR.MANIT
IT Manager
MR.CHAWIN
Engineer